“Mijn laatste afscheid? Dan ga ik zelf op de schouders”
- Sam de Jong

Stijlvol afscheid met een erehaag

“Het dragen van een grafkist is geen al te zware taak, maar wel een belangrijke. Het moet perfect verlopen. We tonen respect aan de overledene en de familie door een strak ritueel op te voeren. Onze bewegingen zijn op elkaar afgestemd, daarom is het een voordeel dat we elkaar goed kennen. Zo dragen we bij aan een stijlvol afscheid. Aan het eind vormen we een erehaag voor de nabestaanden. Vaak krijgen we dan een klein knikje of een hand. Dáárvoor doe ik het. Bij mijn eigen uitvaart hoop ik zelf op de schouders te gaan. Laten we ervan uitgaan dat het nog heel lang duurt, maar het zou mooi zijn als dezelfde studievrienden mij dan nog kunnen dragen. Tijdens de vele uitvaarten die wij meemaken, zie ik mensen nogal eens neerslachtig in plukjes vertrekken. Dat vind ik een triest gezicht. Van mij mag het glas worden geheven; niet stevig drinken, maar een mooie borrel.”